Podpisanie umowy na realizację kolejnego odcinka drogi S10 w Polsce

Trzy spośród ośmiu kontraktów dotyczących budowy drogi S10 na terenie naszego regionu zostały już sfinalizowane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę 20 czerwca na realizację odcinka między Cybowem a Łowiczem Wałeckim, który ma długość 16 km. Całość inwestycji wynosi 592 miliony złotych.

Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreśla znaczenie tej inwestycji, wskazując, że stanowi ona alternatywną trasę do stolicy – Warszawy. Realizacja tego projektu jest kolejnym krokiem w kierunku zakończenia całej inwestycji i oddania jej do dyspozycji użytkownikom drogi w roku 2028.

Zaplanowany odcinek S10 będzie obchodził od strony północnej miejscowość Kalisz Pomorski. Na trasie znajdować się będą dwa węzły drogowe, dwie stacje obsługi podróżnych oraz obwód utrzymania ekspresowej drogi. Firma Budimex, która ma na swoim koncie wiele realizacji w tym regionie, wykonuje inwestycję w formule „projektuj i buduj”.

Krzysztof Starkowski, dyrektor oddziału Budimex SA, podkreślił, że ten odcinek to drugi z pięciu, na realizację których firma została wybrana. Wyraził nadzieję, że Budimex pozostawi kolejny znaczący ślad w regionie zachodniopomorskim, mając na uwadze wiele inwestycji już zrealizowanych na drogach ekspresowych, często oddanych do użytku przed planowanym terminem. Nie mógł jednak przewidzieć, czy sytuacja z S10 będzie podobna.