Zaległa potrzeba aktualizacji prawa dla ukraińskich uchodźców w Polsce

Przedstawiciele pracodawców w Polsce wyrażają pilną potrzebę rewizji prawnej, która pozwoliłaby na roczne przedłużenie legalnego pobytu i możliwości zatrudnienia dla uchodźców z Ukrainy. Podkreślają, że bez uproszczenia procedur biurokratycznych i dostępności dodatkowych świadczeń, takich jak program 500 plus, istnieje ryzyko dalszego wyjazdu tej grupy do krajów Zachodu.

Decyzja o rozszerzeniu czasowej ochrony dla obywateli Ukrainy została już podjęta w Brukseli i ma obowiązywać do 4 marca 2025 roku. Jednakże niezbędna jest odpowiednia modyfikacja prawa polskiego. Wobec faktów powyborczych, nie ma jednak pewności kiedy i w jakim zakresie przepisy zostaną zmienione – informuje się.

Dane statystyczne Eurostatu pokazują, że na terenie Polski przebywa ponad 960 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Niemcy są gospodarzem dla prawie 1,2 miliona ukraińskich emigrantów, a Czechy plasują się na trzecim miejscu z liczbą ponad 365 tysięcy osób, które opuściły Ukrainę przed konfliktem. Warto zauważyć, że uchodźcy ukraińscy wybierają także takie kierunki jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Wielka Brytania, choć te kraje nie są uwzględnione w statystykach Eurostatu.