Ruszył program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Są pieniądze na drogi dla pieszych, rowerów, na nowe oświetlenie! Już można składać wnioski.

W Wielkopolsce ruszył program „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”. Program polega na dofinansowaniu wszelkich zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników dróg powiatowych i gminnych. Suma pieniędzy na działania jest bardzo wysoka i na rok 2023 wynosi, aż 85.893.508,61 zł.

W celu pozyskania dofinansowania wielkopolskie gminy i powiaty muszą złożyć stosowny wniosek. Dokumenty będą przyjmowane do 1 kwietnia 2023 roku. W ramach programu finansowane będą inwestycje, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa m.in. dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych. Finansowane będzie oświetlenie drogowe, urządzenia wspomagające przekraczanie dróg. Maksymalnie można otrzymać, aż 30 milionów złotych na dofinansowanie.

Dzisiaj dnia 7 marca 2023 roku odbywa się spotkanie konsultacyjne z lokalnymi samorządami w sprawie nowego instrumentu RFRD. Spotkanie odbywa się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.