Co przyniesie 2024 rok dla polskich przedsiębiorców? – najważniejsze wnioski z Konferencji ,,Polska Strefa Inwestycji 2024”

Dynamika polskiej gospodarki wymaga od firm ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków, elastyczności w działaniu oraz nieustannego monitorowania sytuacji rynkowej. W tych trudnych zadaniach wsparcie stanowią branżowe spotkania oraz specjalistyczne konferencje. Jednym z nich była niedawno zakończona Konferencja ,,Polska Strefa Inwestycji 2024”.

Konferencja ta, organizowana przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, ma długą tradycję i cieszy się ugruntowaną pozycją w świecie biznesu. W tym roku, w dniach 23-24 maja, w Mierzęcinie odbyło się dwudniowe spotkanie pod hasłem „Polska Strefa Inwestycji 2024”. Dzięki temu narzędziu, firmy mają możliwość uzyskania ulgi podatkowej na realizację nowych inwestycji. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorstwa z całej Polski, niezależnie od ich wielkości. Przewidziane jest ono dla firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Podczas konferencji, przedstawiciele Deloitte: Mariusz Stefaniak, Partner Associate, Piotr Wysocki, Senior Manager oraz Agnieszka Szczotkowska, Manager, omówili aktualne wyzwania w zakresie CIT oraz przyszłe zmiany, które czekają przedsiębiorców w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać, po dwuletnim okresie zawieszenia, przepisy o podatku minimalnym CIT. Pierwsze rozliczenie nowego podatku nastąpi w 2025 r., jednak już teraz podmioty powinny dokładnie przeanalizować swoją sytuację i zrozumieć skutki tych zmian. Istnieje wiele wyłączeń i szczegółów dotyczących tych przepisów, a dobrze zrozumiane i wykorzystane mogą przynieść korzyści podatkowe dla firm.