Współpraca z NATO i USA kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa – prezentacja postulatów PiS przez Jarosława Kaczyńskiego

Podczas konwencji wyborczej, która odbyła się w Tomaszowie Mazowieckim, lider Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, podkreślił znaczącą rolę zarówno NATO, jak i Stany Zjednoczone w utrzymaniu bezpieczeństwa Polski. Wskazał, że pomysły na ograniczenie roli USA na europejskiej scenie politycznej są zgodne z interesami Kremla.

Kaczyński przedstawił również siedem kluczowych postulatów, które PiS zamierza promować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Między innymi skupił się na tematyce bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę ochrony granic Polski, kontynuacji programu zbrojeniowego oraz utrzymaniu strategicznych sojuszy.

W ramach pozostałych postulatów wyborczych lider PiS zwrócił uwagę na konieczność dalszego realizowania dużych inwestycji w Polsce, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy rozwój energetyki jądrowej. Wymienił także ważność ochrony praw obywateli, w tym prawo do wolności słowa. Nie zapomniał również o kwestiach związanych z rolnictwem, apelując do odrzucenia Zielonego Ładu w obecnej formie.