Przemiany na polskim rynku pracy: Zmieniający się trend migracji pracowniczej

Zaledwie parę lat temu, ukraińscy migranci stanowili znaczącą nadzieję dla wielu polskich firm, które borykały się z deficytem pracowników. Polskie przedsiębiorstwa widziały w nich szansę na skompletowanie swoich zespołów i pokrycie istniejących luk na rynku pracy. Niemniej, wydaje się, że preferencje tych migrantów zaczynają ulegać zmianie, a ich destynacje migracyjne przesuwają się coraz bardziej w kierunku krajów zachodnich.

Kiedyś, głównym tematem dyskusji dotyczących niedoboru pracowników w polskich firmach była fala przybywających pracowników z Ukrainy. Ci pracownicy, przyjeżdżając do Polski w rosnącej liczbie, stawali się nieodłącznym elementem naszego krajobrazu pracy.

Niezależnie od tego, obecne czasy przynoszą ze sobą zmiany. Jak podała „Rzeczpospolita”, coraz więcej Ukraińców wybiera zamiast Polski kraje Zachodu jako miejsce swojego zamieszkania i pracy. Informacje te są potwierdzone danymi Eurostatu z czerwca, wg których liczba Ukraińców przebywających w Niemczech wynosi obecnie 1,3 miliona. Tymczasem, w Polsce liczba ta wynosi nieco mniej niż 978 tysięcy.