Profesor Stanisław Mazur zastanawia się nad kandydaturą na prezydenta Krakowa

Dla profesora i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Stanisława Mazura, decyzja o rozważaniu kandydowania na stanowisko prezydenta Krakowa była sprowokowana zapytaniem od jednej z wiodących partii politycznych w kraju. Interesujący był fakt, że to strona polityczna jako pierwsza podjęła inicjatywę, zasugerowawszy mu możliwość startu w wyborach.

Profesor Mazur przyznał, że zaczęto namawiać go do kandydowania na prezydenta Krakowa ponad rok temu. „Wielkie ugrupowanie polityczne zasugerowało mi start w wyborach” – powiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas ogłoszenia swojej potencjalnej kampanii wyborczej. Jednakże, pomimo początkowego zaangażowania partii politycznej, profesor zdecydował, że chciałby ubiegać się o stanowisko prezydenta miasta niezależnie, bez politycznego wsparcia. Nazwy partii, która mu proponowała kandydowanie, nie ujawnił.

Decyzja o starcie w wyborach była podyktowana nie tylko przez namowy ze strony osób ze swojego otoczenia, ale także przez osobiste motywacje, zarówno emocjonalne, jak i zawodowe. Profesor Mazur jest długoletnim mieszkańcem Krakowa i chciałby przyczynić się do jego rozwoju, aby stało się ono lepszym miejscem dla społeczności. Przez lata zajmował się polityką publiczną, zarówno w kraju, jak i za granicą, skupiając się na kwestiach zarządzania publicznego, w tym zarządzania finansami. Stworzył stowarzyszenie zrzeszające specjalistów z różnych dziedzin, które ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w mieście.