Polska potrzebuje bardziej różnorodnej polityki migracyjnej opartej na wymaganiach rynku pracy

Polscy przedsiębiorcy powinni rozważyć zatrudnianie pracowników z krajów innych niż Ukraina, aby przełamać stereotypowe postrzeganie imigracji. Kluczowym czynnikiem jest wprowadzenie polityki migracyjnej, która odpowiadałaby na rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników na rynku pracy.

Analiza danych ZUS za wrzesień 2023 roku pokazuje, że liczba zagranicznych pracowników ubezpieczonych w Polsce wyniosła 1 milion 112 tysięcy, co stanowi wzrost o 6,4 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Od wielu lat najliczniejszą grupą obcokrajowców pracujących w Polsce są obywatele Ukrainy. Na koniec września 2023 roku było ich 753 tysiące, czyli o 1,2 procent więcej niż rok wcześniej. Ukraińcy stanowią 67,7 procent wszystkich zagranicznych pracowników zarejestrowanych w ZUS i 4,7 procent wszystkich osób objętych ubezpieczeniem społecznym.

Spośród innych grup narodowościowych, które również dynamicznie zwiększają swoją obecność na polskim rynku pracy, warto zwrócić uwagę na obywateli Białorusi. Dane z września 2023 roku wskazują, że było ich ponad 126 tysięcy, co oznacza wzrost o 28,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.