Malejąca liczba Ukraińców na polskiej ziemi: Niemcy głównym miejscem pobytu dla uchodźców

Obserwowany jest systematyczny spadek liczby Ukraińców rezydujących w Polsce. Jak sugerują najświeższe dane Eurostatu, to Niemcy stały się kluczowym miejscem zamieszkania dla uchodźców z Ukrainy. Z 17 milionów obywateli Ukrainy, którzy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 przekroczyli granicę polsko-ukraińską, aż 15 milionów powróciło już do swojego ojczystego kraju.

Natomiast liczba Ukraińców rezydujących w Polsce notuje ciągłe spadki z kwartału na kwartał. Większość osób, które od 24 lutego 2022 roku przekroczyły granicę polsko-ukraińską, wróciła już na Ukrainę. Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, około 4,2 mln Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju po rosyjskiej inwazji, obecnie rezyduje na terenie Unii Europejskiej, korzystając z tymczasowej ochrony zapewnianej przez państwa członkowskie.

Największa liczba Ukraińców korzystających z tymczasowej ochrony mieszka obecnie w dwóch krajach Unii Europejskiej. W Niemczech znajduje się 1,1 mln uchodźców z Ukrainy, co stanowi 28% ogółu wszystkich Ukraińców korzystających z ochrony.