Konkurs na „Działania proekologiczne i prokulturowe”

W Wielkopolsce ogłoszono konkurs pt. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Będzie to już dwudziesta czwarta edycja tego konkursu. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.

Inicjatywa jest przeznaczona do jednostek samorządu terytorialnego w tym: gminy miejskie, gminy miejsko – wiejskie i powiaty. Wskazane jednostki uwzględniane będą z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Przedsięwzięcie jest również przeznaczone dla organizacji oraz podmiotów gospodarczych, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach tj. w zakresie działalności proekologicznej oraz w zakresie działalności prokulturowej. Pierwsza kategoria związana jest z promocją zrównoważonego rozwoju w takich dziedzinach jak np. ochrona powierzchni ziemi, powietrza, ochrona wód, edukacja ekologiczna itp.

Druga kategoria związana jest z lokalnym działaniem w sferze tradycji, z tematyką kulturalną, historyczną. Zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku.