Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Ruszyła kolejna edycja programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Na inicjatywy związane z programem Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje przeznaczyć 2,5 miliona złotych. To zdecydowanie duża kwota, dzięki której można zrobić wiele dobrego, a w szczególności związanego ze środowiskiem.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego. Nie uwzględniane będą miasta, które znajdują się na prawach powiatu. Limit kwoty o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to 100 000 złotych. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Termin składania dokumentów został wyznaczony do 28 lutego 2023 roku.

Można pozyskać dofinansowanie na wszystkie przedsięwzięcia mające na celu zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych, mające przyczynić się do poprawy jakości wód płynących oraz stojących, eliminacji zanieczyszczenia środowiska, wykorzystania odnawialnych źródeł energii.