Potencjalne konsekwencje zmniejszającej się liczby ukraińskich pracowników w Polsce

Mimo iż dzisiejsze firmy podchodzą do procesu rekrutacji z pewną dozą ostrożności, nie możemy zapomnieć o potencjalnym kryzysie, jaki może wywołać spadek liczby ukraińskich pracowników w Polsce. Wraz z rosnącym otwarciem rynków pracy na Zachodzie Europy, w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na zmianę miejsca pracy – jak zauważają specjaliści z Personnel Service.

Według analiz Credit Agricole, ograniczenie liczby pracowników z Ukrainy może mieć istotny wpływ na stan polskiej gospodarki. Dowodem na to mogą być wyniki badań z 2022 roku, które wykazują, że wartość dodatkowego popytu generowanego przez uchodźców z Ukrainy była szacowana na aż 17,6 mld zł.

Raport „Barometr polskiego rynku pracy”, opracowany przez Personnel Service w marcu bieżącego roku, pokazał, że ponad połowa (54%) badanych pracowników pochodzących z Ukrainy planuje opuścić Polskę. Zgodnie z ich deklaracjami, najbardziej pożądanymi kierunkami emigracji były Niemcy i Kanada (19,5% odpowiedzi na każdy z tych krajów). Co dziesiąty respondent wybierał Wielką Brytanię jako swoje przyszłe miejsce zamieszkania.

Warto zwrócić uwagę, że te deklaracje nie są pustymi słowami. Federalne Biuro Statystyczne w Niemczech podaje, że tylko w sierpniu ubiegłego roku liczba Ukraińców przebywających na terenie tego kraju przekroczyła 1,1 mln osób – informuje Personnel Service w swoim komunikacie prasowym.