Nowe regulacje dotyczące importu produktów rolnych z Ukrainy

Planowane jest wprowadzenie nowego rozporządzenia odnoszącego się do importu produktów rolnych z terytorium Ukrainy. Ten dokument prawny został już skierowany do Ministra Rozwoju i Technologii w celu uzyskania jego podpisu. Czas wejścia tego rozporządzenia w życie to 16 września 2023 roku.

W przypadku przyjęcia, nowe przepisy uniemożliwią sprowadzanie na teren Polski produktów rolnych pochodzących z Ukrainy, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia. Jednakże, istnieje pewne wyjątki od tego zakazu. Dotyczy ono, między innymi, tranzytu zewnętrznego, pod warunkiem, że zostanie on ukończony albo na terenie portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie bądź Kołobrzegu, albo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zawartością planowanego rozporządzenia, produkty rolne objęte tym ograniczeniem to te, które zostały wymienione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/1100 z dnia 5 czerwca 2023 roku. To rozporządzenie wprowadzało środki zapobiegawcze w stosunku do niektórych produktów pochodzących z Ukrainy i miało obowiązywać do 15 września 2023 roku. Dodatkowo, ograniczenia te mają również obejmować takie produkty jak makuchy i śruta rzepakowa, a także otręby i śruta z pszenicy i kukurydzy oraz mąkę z pszenicy zwyczajnej.