NIK pochwala działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w latach 2021-2023

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poddała kontroli działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) z siedzibą w Szczecinku, koncentrując się na sprawdzaniu realizacji obowiązków z obszaru leśnictwa. W ramach przeprowadzonej kontroli, szczególnie skoncentrowano się na monitorowaniu procesu wydobycia drewna planowanym cięciem, a także na sprawdzaniu, jak zarządzane są pozostałości po klęskach naturalnych, takie jak wywroty, złomy, śniegołomy czy posusze.

Marek Stasiuk, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinku, informuje, że w czasie przeprowadzonej kontroli NIK przywiązała dużą wagę do efektów pracy dyrektora RDLP. Pod jego skrupulatnym nadzorem, odbywały się działania mające na celu efektywne i prawidłowe pozyskiwanie drewna oraz odpowiednie zarządzanie materiałem drzewnym pozostawionym po klęskach naturalnych. W wyniku tych działań odsetek nieużytkowanego drewna klęskowego został zmniejszony z 35,3% do zaledwie 0,7% w latach 2021-2023.

Odnotowano także, że dyrektor RDLP zapewnił odpowiednie przygotowanie organizacyjne i kadrowe, które umożliwiło sprawną realizację postawionych zadań. W sytuacjach kryzysowych specjalnie powołane przez dyrektora zespoły radziły sobie skutecznie z powierzonymi obowiązkami. Dodatkowo dyrektor nadzorował proces pozyskiwania drewna z cięć planowych, biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania drewna klęskowego. To umożliwiło ograniczenie ilości cięć planowych na rzecz większego korzystania z drewna z innych źródeł.