Katarzyna Pielichowska objęła funkcję Prezesa TS Zew Świebodzin

W TS Zew Świebodzin, miejscowym klubie sportowym, zaszły istotne zmiany na stanowiskach kierowniczych. Katarzyna Pielichowska, która dotychczas pełniła rolę sekretarza w strukturach zarządu, teraz wchodzi na wyższy szczebel, obejmując rolę Prezesa Klubu. W ten sposób zastąpiła Justynę Lech, do niedawna sprawującą tę funkcję.

Nową osobą na stanowisku sekretarza jest Katarzyna Wrzos, wcześniej będąca członkiem zarządu klubu. To właśnie ona przejmuje obowiązki po Pielichowskiej i będzie teraz odpowiadać za sprawy administracyjne i organizacyjne w TS Zew Świebodzin.

Jednak w kontekście innych kluczowych pozycji w strukturze zarządu, nie doszło do żadnych przetasowań. Maciej Gancewski nadal pełni funkcję wiceprezesa klubu, a Arkadiusz Bosy i Patryk Wołk to niezmiennie członkowie zarządu.

Mówiąc o swojej nowej roli jako prezes klubu, Katarzyna Pielichowska okazuje duże zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Wyraża determinację i zapał do dalszego rozwoju TS Zew Świebodzin, podkreślając swoją chęć przyczynienia się do sukcesów tej sportowej instytucji.